Anmelin
Wilt u meer informatie?
Neem contact op »

Individuele hulpAls er thuis van alles aan de hand is, dan is het prettig te weten dat je volledig kunt vertrouwen op de individuele hulp van Anmelin. Met één telefoontje zet je een hulptraject in gang, waar je je ook bevindt in de wereld. Anmelin biedt alle hulp en assistentie die nodig is om de thuissituatie, met zo min mogelijk vertraging, weer de gewenste kant op te krijgen en een sfeer te creëren waarbij iedereen zich op z’n gemak voelt.

Overzicht

Op dit moment staat de (jeugd)zorg flink onder druk. Stijgende kosten, transitie van landelijk naar gemeenten, strengere eisen, meer regels, lange wachtlijsten: het wordt steeds lastiger om hulp en advies te krijgen om gezond uit je moeilijke opvoedsituatie te komen.

Met individuele hulp bieden wij een uitgebreid aanbod van standaardservices plus diverse opties. In de praktijk leidt dit doorgaans tot een blijvende positieve verandering in de thuissituatie. Dat is dus pure winst voor alle gezinsleden en een duurzame relatie op lange termijn.

Individuele Hulp

We gaan ervan uit dat je graag ondersteuning wilt hebben in je privé situatie. We formuleren samen de hulpvraag (vragen) en maken een trajectplan. We blijven steeds nagaan of de ingeslagen weg nog bij je thuissituatie, je eigen opvoedstijl en je eigen persoonlijkheid past.

We concentreren ons eerst op mogelijkheden in de, op dit moment, gegeven situatie, waardoor de thuissituatie wat dragelijker wordt. Zo vaak als wenselijk is er contact met Anmelin en de ouder die contact heeft gezocht. Hulp aan je puber kan pas gegeven worden als deze er zelf achter staat. Dat geldt ook voor eventuele andere leden van het gezin. Er wordt voornamelijk uitgegaan van het nu. Wat is op dit moment het meest gewenst zodat een langdurige relatie met je puber meer kans van slagen heeft.
 

Gesprekken

De eerste paar gesprekken vinden wekelijks plaats. Meestal via Skype. Waar nodig vragen we om verdieping van zaken die in de intake aan de orde zijn geweest. Mocht dit nog niet gelukt zijn, zullen we proberen je puber zover te krijgen ook in gesprek te gaan. Omdat er vaak heel wat speelt houden we (bijna) dagelijks contact via berichten op de mobiele telefoon. Dat biedt zeker de eerste weken de nodige steun. 

   

Voordelen

 • Persoonlijk en direct
 • Je weet op welke manier een boodschap wordt overgebracht (praten en lichaamstaal)
 • Je kunt direct op elkaar reageren
 • Meer mogelijkheden voor een écht gesprek
 

Maatwerkadvies Gesprek

Je persoonlijke situatie is meer dan alleen een aantal problemen bij elkaar. Het is de weerslag van je persoonlijke geschiedenis, je omgeving en de interacties tussen elkaar. Ook wat je met je situatie voor ogen hebt is puur persoonlijk. Welke doelen heb je om je gezin en je puber richting te geven? Wat heb je al bereikt en wat wil je bereiken, vormen samen het vertrekpunt voor alles wat we doen. 

 

Voordelen

 • We houden rekening met je gezinssituatie situatie.
 • Helemaal op maat.
 • Oplossingen die in jou specifieke situatie het meest effectief zijn.
 • Samen afwegen of ideeën voor oplossingen elkaar niet in de weg staan.
 • We zetten op een rij waar je aan kunt werken, hoeveel je daarvoor moet investeren en op welke termijn dit mogelijk haalbaar is.
 

Vervolg Gesprekken

We kennen elkaar inmiddels beter. Als uit het maatwerkadvies gesprek blijkt dat vervolggesprekken nodig zijn dan gaan we daar invulling aan geven. Geregeld kijken we samen of dit nog oplevert wat we ervan verwachten. 

Een kappersbezoek, tandartsafspraak of APK voor de auto vinden we het heel gewoon dat dit met enige regelmaat terug keert. Waarom niet met een afspraak met Anmelin? Elk kwartaal een gesprek inplannen is een overzichtelijke manier om je situatie op dat moment nog eens onder de loep te nemen. Zo kun je blijvend effectief omgaan met  de uitdagingen die op je af komen. Tel uit je winst!

 

Voordelen

 • Je blijft met dezelfde persoon te maken hebben (niet steeds een ander waar je je verhaal opnieuw moet doen).
 • Dieper ingaan op zaken waar je telkens weer tegenaan loopt.
 • Doelen uit het maatwerkadvies gesprek omzetten in oplossingen.
 • Je gedachten ordenen.
 • Je vervelende ervaringen delen en er passende oplossingen voor terug krijgen.
 

Evaluatie

Op een gegeven moment gaan we uit elkaar en heb je véél indrukken opgedaan. Daarom is het goed een evaluatiegesprek te houden. We nodigen je uit om expliciet toe te lichten wat je van de individuele hulp gevonden hebt. Wat heb je ervaren? Waar ben je tegenaan gelopen? Wat viel mee? Wat viel tegen? 

 

Voordelen

 • Je maakt de balans op.
 • Je krijgt helder voor ogen welke kwaliteiten je als ouder bezit.
 • Je gaat je eigen proces nog eens na.
 • Wij krijgen helder waar we kunnen verbeteren (en doen daar ook iets mee).
 

Nazorg tot 27 jaar

We laten je niet in de steek. In eerste instantie wordt elk kwartaal contact met je opgenomen. Afhankelijk van je behoefte bouwen we dit af naar elk half jaar en vervolgens naar eens per jaar. Vervolgens ontvangen alle ouders elk jaar rond de maand december een mail waarin we vragen hoe het gaat. Mocht naar aanleiding van je reactie blijken dat contact wenselijk is, dan zal dit ook gebeuren. De nazorg stopt als je jongste kind 27 jaar wordt. 

 

Voordelen

 • Altijd de mogelijkheid contact met ons op te nemen.
 • Net even dat steuntje in de rug op zijn tijd.
 • Weten dat je nooit alleen staat.